Teemat

 

Kuopion kaupunginvaltuusto päättää sote-uudistuksen jälkeenkin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, kouluista sekä kaavoituksesta ja elinkeinopolitiikasta.

Haluan, että Kuopiossa

· panostetaan asukkaiden hyvinvointiin, liikkumiseen ja kulttuuriin

· pidetään koulut kunnossa ja niiden sijainti järkevänä

· arvostetaan ja tuetaan omaishoitajien tekemää työtä

· mahdollistetaan ikäihmisten perhehoito

· parannetaan asuinalueiden viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä

· rakennetaan kaupunkia siten, että se hyödyttää kaikkia kuopiolaisia

Kuopion on oltava ihmisen kokoinen kaupunki, jossa ihmistä arvostetaan ja jossa on hyvä elää. Kysymys on arvovalinnoista.