Teemat

Haluan, että Kuopiossa

- panostetaan asukkaiden hyvinvointiin, liikkumiseen ja kulttuuriin

- pidetään koulut kunnossa ja niiden sijainti järkevänä

- arvostetaan ja tuetaan omaishoitajien tekemää työtä

- mahdollistetaan yrittäminen ja työntekeminen

- parannetaan asuinalueiden viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä

- rakennetaan kaupunkia siten, että se hyödyttää kaikkia kuopiolaisia

Kuopion on oltava ihmisen kokoinen kaupunki, jossa asukkaita arvostetaan, ja jossa on hyvä elää.

Kysymys on arvovalinnoista.

Siksi sydän on oikealla.