Teemat

 

· Arviolta 110 000 lasta ja nuorta elää perheessä, joka kärsii köyhyydestä. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on meidän kaikkien vastuulla. Nuorten on saatava edes yksi harrastus ja päästävä töihin.

· Opetushallituksen mukaan lukio-opiskelu maksaa vähintään 2 500 euroa ja ammattikoulukin satoja euroja. Opiskelun on oltava mahdollista kaikille asuinkunnasta riippumatta.

· Suomessa on 25 000 kehitysvammaista, mutta vain 500 palkkatyössä. Työllisyysaste nousee, jos myös vammaisille annetaan mahdollisuus tehdä työtä. Kaikki työ on arvokasta, ja siitä on maksettava kohtuullinen korvaus.

· Arviolta 750 000 työikäistä auttaa hoitamaan omaistaan. Kahta työtä tekevän omaishoitajan pitää saada ansionmenetyksestä hoitorahaa ja vapaapäiviä.

· Eläkeläinen maksaa 5,85 prosentin raippaveron yli 47 000 euron eläketulosta, kun palkansaajalla vastaava ”solidaarisuusvero” on 2 % yli 76 100 euron vuosituloista. Perustuslainmukainen yhdenvertaisuus on palautettava.

· Työeläkkeiden taitettu indeksi tarkoittaa, että vain 20 % palkkojen noususta otetaan huomioon. Tämä indeksi on uudistettava ja työeläkkeiden taso tarkistettava.

· Helsingistä pääsee junalla Seinäjoelle runsaassa kahdessa ja puolessa tunnissa, Kuopioon ei edes neljässä tunnissa. VR:n mukaan Helsingistä on Seinäjoelle kuitenkin pidempi matka (360 km) kuin Kuopioon (336 km). Itä-Suomeen on jo tasapuolisuuden vuoksi rakennettava kolmen tunnin itärata.

Kysymys on arvovalinnoista.