Pekan valtuustoaloite oppimateriaalilainaamon perustamiseksi Kuopioon

5.4.2019

Pekka jätti 18.3.2019 Kuopion kaupunginvaltuustossa valtuustoaloitteen oppimateriaalilainaamon perustamiseksi Kuopioon. Ideana on se, että vähävarallisuus ei olisi este lukio- tai ammattikouluopintoihin. Aloitteen allekirjoitti 33 valtuutettua 59:stä.

VALTUUSTOALOITE OPPIMATERIAALILAINAAMOTOIMINNAN ALOITTAMISEKSI KUOPIOSSA

Kansalaisaloite maksuttomasta toisen asteen opiskelusta kaatui alkuvuodesta eduskunnassa. Toisen asteen opiskelu maksaa, sillä perheen on hankittava opiskelussa tarvittavat kirjat ja tietokone, joka tarvitaan esimerkiksi sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa. Opetushallituksen arvion mukaan lukio-opiskelun välttämättömät menot ovat nykyisin 2 500 euroa. Vastaavasti ammatillisessa koulutuksessa opiskelija joutuu ostamaan oppikirjat, työkalut ja alasta riippuen myös esimerkiksi työkengät ja -vaatteet.

Suomessa noin joka kymmenes lapsi eli noin 120 000 lasta elää pienituloisessa perheessä. Monille vähävaraisille perheille toisen asteen opiskelun kustannus on liian suuri. Nuori voi sen vuoksi ajautua opiskelemaan alaa, jota hänen perheellään on mahdollisuus rahoittaa, mutta joka ei todellisuudessa lainkaan kiinnosta nuorta. Tämä heijastuu opintoihin sitoutumiseen ja motivaatioon, ja se voi pahimmillaan johtaa opintojen keskeyttämiseen ja syrjäytymiseen.

Eräissä kunnissa on ratkaisuksi perustettu oppikirjalainaamo. Tällainen lukion oppikirjalainaamo on perusteilla mm. Keuruulle, joka on tänä vuonna saanut kirjalainaamohankkeeseen opetushallitukselta runsaan 40 000 euron avustuksen. Oppikirjalainaamoja on perustettu myös esimerkiksi Varkauteen, Sallaan, Vaalaan ja Evijärvelle.  Keski-Suomessa on parhaillaan menossa Lukion Oppikirjojen Lainaamo -verkostohanke, jossa ovat mukana Jämsän, Konneveden, Laukaan ja Muuramen lukiot. Hankkeen tavoitteena on se, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada vähintään viiden kurssin kirja lainaksi lukuvuoden aikana, eli jokaisen jakson aikana vähintään yhden kurssin oppimateriaalia lainaan. Tämä neljän kunnan yhteishanke on saanut avustusta opetushallitukselta 63 000 euroa.

Varkaudessa on puolestaan aloitettu tänä vuonna Warustamo-projekti, jonka tavoitteena on luoda toimintamalli opiskeluvälineiden ja -tarvikkeiden hankkimiseksi niille nuorille, joiden perheellä ei ole mahdollisuutta rahoittaa toisen asteen opiskelua. Rahalahjoituksiin perustuvassa yhteistyöprojektissa ovat mukana SOS-Lapsikylä ja Varkauden kaupunki.

Me allekirjoittaneet Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenet esitämme, että Kuopion kaupunki selvittää mahdollisuudet oppimateriaalilainaamon perustamiseksi Kuopioon. Lainaamotoiminnan tavoitteena olisi tukea toisen asteen opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia perheen varallisuudesta riippumatta.

Kuopiossa 3.3.2019

Pekka Niiranen