Teemat

Vammaisissa on käyttämättömiä voimavaroja16.1.2011 20:35

Suomessa on noin 70 000 täysin työkykyistä vammaista, joista peräti 40 prosenttia on työttömänä. Työterveyslaitoksen ja Kelan tammikuussa julkistetun tutkimuksen mukaan tilannetta voitaisiin parantaa jo varsin pienillä toimenpiteillä.

Usein ratkaisuksi riittää töiden ja työolojen mukauttaminen, jolloin tilat, tehtävät ja työaika räätälöidään kullekin vammaiselle työntekijälle yksilöllisesti. Myös osa-aikatyö on yksinkertainen keino tukea vammaisten osallistumista työelämään.

Taustalla ennakkoluuloja ja tietämättömyyttä

Silloin kun työntekijä saa vammaistukea, voi työnantaja saada työolosuhteiden järjestelytukea. Tällainen järjestelytuki on ollut käytössä jo vuosia, mutta työnantajien ja työterveyshuollon piirissä asia tunnetaan yhä varsin huonosti. Asiaa auttaisi jo se, että työfysioterapeutin ammattitaitoa hyödynnettäisiin nykyistä enemmän.

Työhaluista ei asia ainakaan ole kiinni: vammaiset ja pitkäaikaissairaat työntekijät ovat tutkimuksen mukaan innostuneempia työstään kuin suomalaiset palkansaajat keskimäärin.

Palkkatyössä vain 360 kehitysvammaista

Muiden vammaisten tavoin myös kehitysvammaiset on unohdettu tulevaisuuden työntekijöiden supistuvaa joukkoa voivoteltaessa. Kehitysvammaiset onkin meillä käytännössä syrjäytetty työelämästä kokonaan, sillä kaikista työikäisistä kehitysvammaisista on palkkatyössä vain 360 henkilöä.

Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että kehitysvammaiset eivät osaisi tehdä töitä. Kyse on siitä, että me emme tiedä tarpeeksi kehitysvammaisista ihmisistä ja heidän voimavaroistaan.

Tällaiset syrjäytymisvaarassa ja köyhyysrajan alapuolella elävät ihmiset on otettava huomioon viimeistään nyt. Jos sitä ei tehdä heidän itsensä vuoksi, tehdään se sitten vaikka työurien pidentämisen nimissä.