Teemat

Ennaltaehkäisy on järkevää16.1.2011 20:33

Pohjois-Savossa on jo joka 60. lapsi sijoitettu oman kodin ulkopuolelle. Kyseessä on asukaslukuun suhteutettuna maan ykkössija, mikä ei tässä tapauksessa kuitenkaan ole ylpeyden aihe.

Huostaanotto on lastensuojelutyön viimeinen keino ja siihen turvaudutaan vain silloin, jos kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Yhden lapsen huostaanotto voi maksaa yhteiskunnalle jopa 80 000 euroa vuodessa.

Kuopio on varoittava esimerkki

Miksi huostaanottojen määrä on huipussaan juuri täällä Pohjois-Savossa? Ihmiset ja perheet ovat täällä tuskin sen huonompia kuin muualla maassa, joten katse siirtyy viranomaisiin. Onko meillä täällä Savossa muita tiukempi viranomaiskäytäntö, vai voisiko yhtenä syynä perheiden pahaoloon olla kuntapäättäjien arvostukset?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Pohjois-Savossa vuonna 2009 huostaanotetuista 917 lapsista lähes puolet (415) oli kuopiolaisia. Kuopio puolestaan on tunnetusti ollut talouden säästökuurilla jo useiden vuosien ajan, mikä näyttää siis nyt kostautuneen perheiden ja lasten hyvinvointiin.

Suurempi satsaus ennaltaehkäisyyn kuten esimerkiksi mielenterveys- ja perheneuvolapalveluihin olisi toisin sanoen voinut säästää rahaa.

Ennaltaehkäisy on järkevää

Yhden lapsen huostaanottokulut saattavat pelkästään rahassa mitattuna vastata jopa kahden sosiaalityöntekijän palkkamenoja. Tämäntyyppinen matematiikka saattaa valitettavasti olla ainoa tapa saada kuntapäättäjät ymmärtämään inhimillistä hätää.

Kyse onkin paljolti asenteista ja arvostuksista sekä kyvystä nähdä tehtävien päätösten seuraukset. Ennaltaehkäisy - niin mielenterveysasioissa kuin yleisemminkin - ei näy heti, mutta aikaa myöten se palkitsee. Tämä on se suunta, johon myös kunnissa on kuljettava.